Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top☉ 08/03/2024 Λειτουργός του Γραφείου πραγματοποίησε διάλεξη στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου

☉ 27/02/2024 Συμμετοχή σε webinar που διοργάνωσε η Equinet

☉ 23/02/2024 Συμμετοχή Λειτουργού σε συνέδριο με θέμα "Gender Budgeting - Achievements, Challenges, The way forward"

☉ 19/02/2024 Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε Εκπαίδευση με θέμα «Εκπαίδευση στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, (ΕΕ) 2016/679».

☉ 14/02/2024 Λειτουργός του Γραφείου πραγματοποίησε διάλεξη στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου

☉ 02/02/2024 Λειτουργός του Γραφείου μαζί με Λειτουργούς του Γραφείου Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων πραγματοποίησε εκπαίδευση στα μέλη της Επιτροπής Ισότητας της Πολιτικής Άμυνας

☉ 15/01/2024 Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε σε Εκπαίδευση με θέμα «Enhancing structures and policies for intercultural integration in Cyprus»

☉ 08/01/2024 Λειτουργός του Γραφείου πραγματοποίησε διάλεξη στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου

☉ 15/12/2023 Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε ημερίδα με θέμα «Ανθρώπινα Δικαιώματα, Προώθηση της Ισότητας και καταπολέμηση των Διακρίσεων»

☉ 30/11/2023 Συμμετοχή της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιώματων στη 2η Συνεδρία των Επιτροπών Παρακολούθησης των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων 2021-2027

☉ 22/11/2023 Συμμετοχή της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιώματων σε συνεδρία των Επιτροπών Παρακολούθησης των Προγραμμάτων Πολιτικής Συνοχής

☉ 09/06/2023 Λειτουργός του Γραφείου πραγματοποίησε διάλεξη στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου

☉ 07/06/2023 Λειτουργός του Γραφείου πραγματοποίησε διάλεξη στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου

☉ 01/06/2023 Λειτουργός του Γραφείου πραγματοποίησε διάλεξη στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου

☉ 19/05/2023 Λειτουργός του Γραφείου πραγματοποίησε διάλεξη στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου

☉ 10/05/2023 Λειτουργός του Γραφείου πραγματοποίησε διάλεξη στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου

☉ 04/05/2023 Λειτουργός του Γραφείου πραγματοποίησε διάλεξη στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου

☉ 28/04/2023 Λειτουργός του Γραφείου πραγματοποίησε διάλεξη στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου

☉ 07/04/2023 Λειτουργός του Γραφείου πραγματοποίησε διάλεξη στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου

☉ 26/09/2022 Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου στο Ετήσιο σεμινάριο του ECRI

☉ 16/09/2022 Συμμετοχή σε διαδικτυακή συνάντηση με θέμα δικαίωμα στην επαρκή στέγαση και την κλιματική αλλαγή.

☉ 13/09/2022 Συμμετοχή Λειτουργού σε σεμινάριο με θέμα «Η επένδυση στις ψηφιακές δεξιότητες των δημοσίων λειτουργών κλειδί για τον ψηφιακό μετασχηματισμό».

☉ 19/07/2022 Λειτουργός Α' του Γραφείου πραγματοποίησε διάλεξη στην Αστυνομική Ακαδημία

☉ 13/07/2022 Συμμετοχή Λειτουργού σε εκπαιδευτικό εργαστήρι με θέμα «Εκπαιδευτικά προγράμματα για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε δημοσίους υπαλλήλους στην Κύπρο»

☉ 03/06/2022 Συμμετοχή Λειτουργού σε διαδικτυακό συνέδριο με θέμα «Equality bodies and gender equality – a growing role»

☉ 31/05/2022 Λειτουργός του Γραφείου πραγματοποίησε διάλεξη στην Αστυνομική Ακαδημία

☉ 25/05/2022 Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε εκπαίδευση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου “ASTRAPI” του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+

☉ 19/05/2022 Συμμετοχή στο σεμινάριο "Erasmus “DIGI-Path” Conference in Cyprus - Promoting the integration of migrants through digital skills"

☉ 19/05/2022 Συμμετοχή Λειτουργού σε συνέδριο με θέμα «Equality Planning»

☉ 11/05/2022 Συμμετοχή στο διαδικτυακό “Working Group to facilitate Inter-Agency Co-operation on Addressing Hate Crimes in Cyprus"

☉ 08/05/2022 Εκπαίδευση από Λειτουργό του Γραφείου στην Αστυνομική Ακαδημία με θέμα "Κοινωνικές/Εθνικές Ομάδες – Ρατσισμός"

☉ 04/04/2022 Συμμετοχή Λειτουργών του Γραφείου σε εργαστήρι εκπαίδευσης εκπαιδευτών στο πλαίσιο του έργου “ASTRAPI” του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+

☉ 04/04/2022 Συμμετοχή Λειτουργού σε συνέδριο με θέμα «22th Conference of the Alliance against Trafficking in Persons»

☉ 30/03/2022 Συμμετοχή σε εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Αξιοποίηση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media) ως Εργαλείου Επικοινωνίας».

☉ 30/03/2022 Συμμετοχή σε διαδικτυακή συζήτηση που διοργάνωσε το Equinet με θέμα «Rebuilding a fairer Europe after Covid-19 by extending protection against discrimination to new grounds»

☉ 24/03/2022 Συμμετοχή στο διαδικτυακό “Working Group to facilitate Inter-Agency Co-operation on Addressing Hate Crimes in Cyprus

☉ 21/03/2022 Συμμετοχή στην πρώτη διαδικτυακή συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για το Φύλο του Equinet.

☉ 18/03/2022 Συμμετοχή στην πρώτη διαδικτυακή συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη του Equinet.

☉ 17/03/2022 Συμμετοχή σε διαδικτυακό εργαστήρι που διοργάνωσε η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης για σύσταση Επιτροπών Ισότητας / Λειτουργών Ισότητας στο Δημόσιο Τομέα για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης και της Παρενόχλησης στην εργασία.

☉ 02/03/2022 Συμμετοχή σε διαδικτυακό σεμινάριο που διοργάνωσε το Equinet με θέμα «Εquality bodies’ roles in supporting equality planning by public and private actors».

☉ 01/03/2022 Συμμετοχή σε διάλεξη στην Αστυνομική Ακαδημία σχετικά με τη λειτουργιά του Εθνικού Μηχανισμού Παρακολούθησης Αναγκαστικών Επιστροφών στο πλαίσιο εκπαίδευσης μελών της ΥΑΜ της Αστυνομίας.

☉ 24/02/2022 Συμμετοχή σε Εργαστήρι για βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εθνικών μηχανισμών συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων για εγκλήματα μίσους.

☉ 15/02/2022 Συμμετοχή σε σεμινάριο που διοργάνωσε το Γραφείο του Ειδικού Αντιπροσώπου και Συντονιστή του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

☉ 14/02/2022 Συμμετοχή σε διάλεξη στην Αστυνομική Ακαδημία σχετικά με τη λειτουργιά του Εθνικού Μηχανισμού Παρακολούθησης Αναγκαστικών Επιστροφών στο πλαίσιο εκπαίδευσης Λοχίων της Αστυνομίας

☉ 14/01/2022 Εργαστήρι Συν-σχεδιασμού του Εθνικού Πλάνου για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022, το οποίο διοργανώθηκε από το Γραφείο Επιτρόπου του Πολίτη

☉ 15/12/2021 Εργαστήρι για σύσταση Επιτροπών / Λειτουργών Ισότητας για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης και της Παρενόχλησης στην Εργασία

☉ 15/12/2021 Συμμετοχή σε διαδικτυακό σεμινάριο του ODIHR με θέμα "Addressing Intolerance and Other Security Challenges to Minority Communities: Building Communities of Trust in (Post-)Crisis Situations".

☉ 08/12/2021 Διαδικτυακή συμμετοχή στη συζήτηση μελών του Equinet για τα μέτρα που λαμβάνονται για καταπολέμηση της πανδημίας του COVID-19, τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς και τον ρόλο των Equality Bodies.

☉ 26/11/2021 1η Συνάντηση της Ομάδας Εργασίας που συστάθηκε για την προώθηση διυπηρεσιακής συνεργασίας μεταξύ αρμόδιων δημόσιων αρχών και φορέων της κοινωνίας των πολιτών, με σκοπό την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των εγκλημάτων μίσους στην Κύπρο.

☉ 25/11/2021 Εργαστήρι για σύσταση Επιτροπών / Λειτουργών Ισότητας για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης και της Παρενόχλησης στην Εργασία

☉ 23/11/2021 Εργαστήρι για σύσταση Επιτροπών / Λειτουργών Ισότητας για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης και της Παρενόχλησης στην Εργασία

☉ 19/11/2021 Διαδικτυακή συμμετοχή σε σεμινάριοτου Equinet με θέμα «Equinet Conference on Equality Mainstreaming»

☉ 09/11/2021 Συμμετοχή σε διήμερο σεμινάριο του Parliamentary and Health Service Ombudsman (PHSO) του Ηνωμένου Βασιλείου

☉ 02/11/2021 Διοργάνωση σεμιναρίου αναφορικά με τις διαδικασίες παρακολούθησης των αναγκαστικών επιστροφών

☉ 27/10/2021 Συμμετοχή σε διαδικτυακό σεμινάριοη της National Expert MoveS Cyprus με θέμα: "Recent developments concerning Free Movement of Workers and Social Security Coordination on the EU level, and assessment of impacts on Cypriot law and practice (emphasis on posting, family benefits, Brexit, and health care)"

☉ 22/10/2021 Συμμετοχή σε Εκδήλωση παρουσίασης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για προώθηση των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων, το οποίο ετοίμασε η Ομάδας Εργασίας Προτεραιοτήτων που συστάθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Voiceit με θέμα: "Ενδυναμώνοντας τη φωνή της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στην πολιτική".

☉ 20/10/2021 Συμμετοχή στο διαδικτυακό σεμινάριο «The role of the EU Charter of Fundamental Rights in the work of Equality Bodies and National Human Rights Institutions»

☉ 07/10/2021 Συμμετοχή στο Πρόγραμμα της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης με θέμα τη Διαχείριση της Μάθησης στους δημόσιους οργανισμούς

☉ 29/09/2021 Συμμετοχή σε τριήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διοργάνωσε η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης για στοχευμένη, αποδοτικότερη Διαχείριση της Μάθησης στους δημόσιους οργανισμούς

☉ 27/09/2021 Διαδικτυακή συμμετοχή σε συνεδρία του Equinet με θέμα «Equinet Extraordinary Annual Meeting (EAM)»

☉ 23/09/2021 Παρουσία σε εκδήλωση με θέμα «To meet & celebrate the LGBTQ+ community & allies in Cyprus”

☉ 20/09/2021 Συμμετοχή σε διαδικτυακό συνέδριο που διοργάνωσε το European NPM Forum και το Τμήμα Εκτέλεσης Αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέματα, ο ρόλος των Εθνικών Μηχανισμών Πρόληψης των Βασανιστηρίων στην αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των εισηγήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων (CPT) και η αντιμετώπιση της αστυνομικής κακομεταχείρισης και η διασφάλιση αποτελεσματικών ερευνών

☉ 15/09/2021 Συμμετοχή σε διαδικτυακό σεμινάριο του European Network of Ombudsmen με θέμα "Institutional care, the use of EU funds and lessons from the pandemic"

☉ 14/09/2021 Διαδικτυακή συμμετοχή σε σεμινάριο του NHRI Academy 2021

☉ 13/09/2021 Διαδικτυακή συμμετοχή στο σεμινάριο του Equinet με θέμα «Equinet Equality Mainstreaming Cluster»

☉ 12/09/2021 Διαδικτυακή συνάντηση στρογγυλής τραπέζης, με θέμα την εφαρμογή του ψηφίσματος των Ηνωμένων Εθνών 1325 (2000), για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια

☉ 11/09/2021 Συμμετοχή στην πρώτη δημόσια συζήτηση που οργάνωσε το ΤΕΠΑΚ, για τη δημιουργία του «Ευρωπαϊκού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου – EUt+», με θέμα «Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο: Φάρος ίσων ευκαιριών για όλους» (EUt+: A beacon of equal opportunities for all)

☉ 10/09/2021 Διαδικτυακή συμμετοχή σε σεμινάριο με θέμα "Modern Technologies & Media in the work of Ombudsmen"

☉ 07/09/2021 Συμμετοχή σε διαδικτυακό σεμινάριο του European Parliament Anti-Racism and Diversity Intergroup (ARDI), Spanish Alliance for an Equal Treatment Law, Fundación Secretariado Gitano and Equinet με θέμα "Filling the gaps in Equality Legislation in the EU Member States"

☉ 12/07/2021 Συμμετοχή στη συνάντηση που διοργάνωσε η Επίτροπος Ισότητας με τους Εκπροσώπους Υπουργείων/Τμημάτων/Επιτρόπων

☉ 07/07/2021 Εργαστήρι για σύσταση Επιτροπών / Λειτουργών Ισότητας για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης και της Παρενόχλησης στην Εργασία

☉ 06/07/2021 Συμμετοχή σε διαδικτυακό σεμινάριο που διοργάνωσε το European Network of Ombudsman (ENO), με θέμα τη σύσταση μηχανισμού παραπόνων από τη Frontex και τη παρακολούθηση των αναγκαστικών επιστροφών

☉ 29/06/2021 Διαδικτυακή Παρουσίαση του Κώδικα Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης και της Παρενόχλησης στο ΘΟΚ

☉ 15/06/2021 Συμμετοχή σε συνεδρίες της Εθνικής Ομάδας Εργασίας Προτεραιοτήτων, η οποία συστάθηκε στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος Voiceit με θέμα: "Ενδυναμώνοντας τη φωνή της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στην πολιτική"

☉ 15/06/2021 Συμμετοχή σε διαδικτυακό σεμινάριο του Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights με θέμα "Intersessional workshop on cultural rights and the protection of cultural heritage"

☉ 11/06/2021 Διαδικτυακή συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του NHRI Academy, με θέμα «Protecting human rights defenders and co-creating inclusive civil society space in Europe: the role of NHRIs»

☉ 01/06/2021 Συμμετοχή στις διαδικτυακές συναντήσεις με θέμα τη δημιουργία διεθνούς εκπαιδευτικού κέντρου για τους Εθνικούς Μηχανισμούς Πρόληψης των Βασανιστηρίων (με την υποστήριξη του Συμβουλίου της Ευρώπης), με σκοπό την εκπαίδευση των εμπλεκόμενων μηχανισμών, για κατάρτιση και εξειδίκευση προσωπικού για αποτελεσματικότερες μεθοδολογίες επισκέψεων/ερευνών και ανταλλαγή πληροφοριών/εμπειριών

☉ 12/05/2021 Συμμετοχή στο σεμινάριο του Equinet με θέματα «Pay Transparency», «Gender-based violence and equality bodies» και «Domestic & care workers»

☉ 07/05/2021 Διαδικτυακή συμμετοχή στη συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Μεσογειακών Επιτροπών

☉ 06/05/2021 Συμμετοχή σε διαδικτυακή συνάντηση με θέμα “Annual Lessons Learned Meeting: Monitoring during a pandemic/public health crisis”

☉ 30/04/2021 Συμμετοχή σε διαδικτυακό σεμινάριο του Equinet με θέμα "Capacity Building on Artificial Intelligence"

☉ 30/04/2021 Διαδικτυακά Εργαστήρια Επιτροπών/Λειτουργών Ισότητας σε σχέση με τον Κώδικα για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης και της Παρενόχλησης στην εργασία

☉ 28/04/2021 Συμμετοχή σε διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα “Annual Lessons Learned Meeting: Use of Force and Means of Restraint"

☉ 26/04/2021 Συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης στη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας (Working Group) για τις αναγκαστικές επιστροφές

☉ 14/04/2021 Συμμέτοχή της Επιτρόπου ως ομιλήτριας σε διαδικτυακό σεμινάριο αναφορικά με την σεξουαλική παρενόχληση στον ιδιωτικό τομέα

☉ 14/04/2021 Συμμετοχή σε συζήτηση της Επιτροπής ΟΗΕ με θέμα «Online Informal Meeting with States and other Stakeholders on Migrant Workers»

☉ 13/04/2021 Λειτουργός του Γραφείου πραγματοποίησε διάλεξη στην Αστυνομική Ακαδημία με θέμα Ρατσισμός/Διακρίσεις

☉ 12/04/2021 Διαδικτυακή συμμετοχή σε εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα "Ending Sexual Harassment in the World of Work".

☉ 09/04/2021 Συμμετοχή σε διαδικτυακό εργαστήρι tης PWC με τίτλο “Long Term Economic Growth Strategy for Cyprus”

☉ 07/04/2021 Εργαστήρι για σύσταση Επιτροπών / Λειτουργών Ισότητας για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης και της Παρενόχλησης στην Εργασία

☉ 31/03/2021 Πραγματοποίηση διαδικτυακού εργαστηρίου Επιτροπών/Λειτουργών Ισότητας για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης και της Παρενόχλησης στην εργασία

☉ 31/03/2021 Συμμετοχή Λειτουργών στο διαδικτυακό σεμινάριο του Equinet με θέμα "Stronger Together - An Equinet Roundtable on Implementing the European Commission LGBTIQ Equality Strategy"

☉ 26/03/2021 Συμμετοχή σε διαδικτυακό σεμινάριο του Equinet με θέμα "Equinet Equality Mainstreaming Cluster"

☉ 24/03/2021 Συμμετοχή στο διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «From Monitoring to Human Rights Accountability at Borders: challenges and good practice»

☉ 22/03/2021 Διαδικτυακή συνάντηση στα πλαίσια κοινής δράσης της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ (OSCE ODIHR), για την αντιμετώπιση των εγκλημάτων μίσους (Addressing Hate Crime in Cyprus)

☉ 22/03/2021 Συμμετοχή Λειτουργών σε συναντήσεις της Εθνικής Ομάδας Εργασίας Προτεραιοτήτων που συστάθηκε στα πλαίσια του προγράμματος "Voiceit" με σκοπό τη ετοιμασία ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για σεβασμό και προστασία των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων

☉ 22/03/2021 Συμμετοχή σε διαδικτυακή συνάντηση με θέμα: "Initiating Inter-Agency Co-operation on Addressing Hate Crime in Cyprus"

☉ 17/03/2021 Συμμετοχή στο διαδικτυακό σεμινάριο του Equinet με θέμα "Equality Bodies and Freedom of Movement of EU Workers"

☉ 01/03/2021 Συμμετοχή στην τέταρτη συνάντηση της Ομάδας Εθνικών Προτεραιοτήτων, στα πλαίσια του προγράμματος Voiceit, με θέμα «Ρητορική και Εγκλήματα Μίσους και Ισότητα και Προστασία από Διακρίσεις»

☉ 24/02/2021 Συμμετοχή Λειτουργού σε διαδικτυακή συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ένταξη των Μεταναστών

☉ 23/02/2021 Διαδικτυακή παρουσίαση σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου για τις αρμοδιότητες του Επιτρόπου Διοικήσεως ως Φορέα Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων

☉ 22/02/2021 Διαδικτυακή συνάντηση στρογγυλής τραπέζης, με θέμα «Together towards Roma Equality: Implementing the EU Roma Strategic Framework»

☉ 02/02/2021 Διάλεξη στην Αστυνομική Ακαδημία

☉ 25/01/2021 Συμμετοχή Λειτουργών σε διαδικτυακό σεμινάριο του Εquinet με θέμα "Tackling Discrimination and Intolerance against Muslims"

☉ 16/11/2020 Συμμετοχή στη διαδικτυακή συνάντηση της Ομάδας Εργασίας Νομικών Θεμάτων του Equinet (Working Group Equality Law)

☉ 22/10/2020 Διαλέξεις στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου αναφορικά με τις Φυλετικές Διακρίσεις και τον Ρατσισμό

☉ 15/10/2020 Συμμετοχή σε διαδικτυακή ημερίδα για το Εθνικό Σχέδιο για την Ένταξη των Μεταναστών

☉ 14/10/2020 Διαδικτυακή παρακολούθηση του σεμιναρίου Equinet Equality Law Roundtable

☉ 06/10/2020 Συμμετοχή σε διαδικτυακή συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ένταξη των Μεταναστών

☉ 24/09/2020 Συμμετοχή στη διαδικτυακή συνάντηση της Ομάδας Εργασίας Νομικών Θεμάτων του ENNHRI (Legal Working Group)

☉ 21/09/2020 Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε Εργαστήρι Πληροφόρησης που διοργάνωσε η Accept-ΛΟΑΤΙ Κύπρου

☉ 17/09/2020 Διάλεξη στην Αστυνομική Ακαδημία, στα μέλη της Αστυνομίας που υπηρετούν στον Χώρο Κράτησης Άτυπων Μεταναστών στη Μεννόγεια, με θέμα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Διακρίσεις, Ρατσισμός – Ο ρόλος της Αστυνομίας

☉ 08/09/2020 Συμμετοχή σε Online focus group σχετικά με ζητήματα αποδοχής της διαφορετικότητας στους χώρους εργασίας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, μετά από πρόσκληση από το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας.

☉ 03/09/2020 Παρουσίαση σε στελέχη του Γραφείου Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπων της Αστυνομίας

☉ 20/07/2020 Συμμετοχή σε διεθνές συνέδριο με θέμα «20th Conference of the Alliance against Trafficking in Persons»

☉ 29/06/2020 Συμμετοχή σε διαδικτυακό συνέδριο με θέμα Protecting and promoting equality as a fundamental value of the EU: 20th anniversary of the Race Equality Directive

☉ 17/06/2020 Συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη μεταξύ των μελών της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Ομάδας (European Regional Team) της Υποεπιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων (SPT) και εκπροσώπων των Εθνικών Μηχανισμών Πρόληψης των Βασανιστηρίων (ΕΜΠΒ) διάφορων Ευρωπαϊκών χωρών, στα πλαίσια της 41ης Συνόδου της SPT.

☉ 08/06/2020 Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε διαδικτυακή συνάντηση της Ομάδας Εργασίας του Equinet project on standards for equality bodies

☉ 04/06/2020 Συμμετοχή σε διαδικτυακή συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ένταξη των Μεταναστών

☉ 30/05/2020 Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε διαδικτυακή συνάντηση του ENNHRI CRPD Working Group

☉ 22/05/2020 Συμμετοχή στις διαδικτυακές συναντήσεις/working groups με θέμα «Monitoring Prison Violence», οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος για τους Ευρωπαϊκούς Εθνικούς Μηχανισμούς Πρόληψης Βασανιστηρίων (ΕΜΠΒ), “Working towards harmonized detention standards in the EU – the role of NPMs”.

☉ 07/05/2020 Συμμετοχή στη διαδικτυακή συνάντηση της Ομάδας Εργασίας του Equinet Διαμόρφωση Πολιτικής (Working Group on Policy Formation) – 07/05/2020

☉ 23/04/2020 Συμμετοχή στο διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Monitoring Places of Detention And "Do No Harm" Principle: From Theory to Practice», το οποίο διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Πρόληψης Βασανιστηρίων-Association for the Prevention of Torture (APT).

☉ 04/03/2020 Συμμετοχή Λειτουρογού του Γραφείου σε Εργαστήριο αναφορικά με τη Διαχείριση της Μάθησης στους οργανισμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας,

☉ 24/02/2020 Διαλέξεις στην Αστυνομική Ακαδημία, στα μέλη της Αστυνομίας που υπηρετούν στον Χώρο Κράτησης Άτυπων Μεταναστών στην Μεννόγεια, με θέμα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Διακρίσεις, Ρατσισμός – Ο ρόλος της Αστυνομίας – 24-27/02/2020

☉ 03/02/2020 Παρουσίαση των γενικών αρχών του διοικητικού δικαίου σε Νεοεισερχόμενους στη Δημόσια Υπηρεσία

☉ 22/01/2020 Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνάντηση αναφορικά με τη μεταρρύθμιση της ενιαίας εκπαίδευσης.

☉ 13/11/2019 Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου στη Γενική Συνέλευση και στο Ετήσιο Συνέδριο του ENNHRI

☉ 11/10/2019 Παρουσίαση στην Αστυνομική Ακαδημία αναφορικά με το Κοινωνικό Μοντέλο Αναπηρίας.

☉ 08/10/2019 Συνάντηση στην Κύπρο Ομάδας Εργασίας για Νομικά Θέματα του Δικτύου Equinet και εκπαιδευτικό σεμινάριο του Fundamental Rights Agency (FRA) για αναγνώριση και διαχείριση της παράνομης σκιαγράφησης εγκληματικού προφίλ (profiling)

☉ 25/09/2019 Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνάντηση του Equinet με θέμα "Standards for Equality Bodies"

☉ 25/09/2019 Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε ημερίδα με θέμα «Το έργο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ισότητας των Φύλων (EIGE) στην προαγωγή και υποστήριξη της Ισότητας των Φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη. Η περίπτωση της Κύπρου».

☉ 23/09/2019 Συμμετοχή Λειτουργών του Γραφείου σε εκπαιδευτικό εργαστήριο με θέμα «Ένταξη της Διάστασης του Φύλου (gender mainstreaming) στις δημόσιες πολιτικές»

☉ 18/09/2019 Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνάντηση της Ομάδας Εργασίας Επικοινωνιακών Στρατηγικών και Πρακτικών του Equinet

☉ 09/07/2019 Εκδήλωση “Γυναίκα πρόσφυγας, γυναίκα μετανάστρια στην Κύπρο”

☉ 27/06/2019 Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφέιου σε σεμινάριο του Equinet με θέμα “Tackling Age Discrimination against Older Persons: Building Bridges between Equality Bodies & Older Persons’ Organisations”

☉ 26/06/2019 Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφέιου σε συνέδριο του European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) με θέμα "From wrongs to rights - Ending severe labour exploitation

☉ 21/06/2019 Επίσκεψη της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Πολιτικού Ασύλου στην Κοφίνου

☉ 20/06/2019 Επισκεψη στο οίκημα του Συνδέσμου Αναγνωρισμένων Προσφύγων Κύπρου «New Genesis Centre», στη Λευκωσία

☉ 03/06/2019 Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου στις εργασίες της NHRI Academy 2019

☉ 31/05/2019 Εκπαίδευση από Λειτουργό του Γραφείου μας αναφορικά με τον Οδηγό Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημοσίων Υπαλλήλων

☉ 29/05/2019 Σειρά Σεμινάριων εκπαίδευσης δημόσιων λειτουργών για τα θέματα εκφοβισμού στο χώρο εργασίας

☉ 28/05/2019 Παρουσιάσεις στην Αστυνομική Ακαδημία, με θέμα «Σεβασμός και Προστασία ων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»

☉ 20/05/2019 Σειρά εργαστηρίων με θέμα «Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και Σεξουαλικής Παρενόχλησης στην Εργασία, στη δημόσια υπηρεσία».

☉ 15/05/2019 Διάλεξη σε διήμερο σεμινάριο για την Καταπολέμηση της Ξενοφοβίας, του Ρατσισμού και του Σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

☉ 09/05/2019 Διήμερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο και Δημοσιογραφική Διάσκεψη αναφορικά με τις Διαδικασίες Αναγκαστικών Επιστροφών και τις Διαδικασίες Παρακολούθησης των Αναγκαστικών Επιστροφών

☉ 19/04/2019 Σειρά εκπαιδευτικών εργαστηρίων με θέμα «Σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα»

☉ 12/04/2019 Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου στην Ομάδα Εστίασης σχετικά με την Επαγγελματική Καθοδήγηση ανηλίκων που διαμένουν, ενηλικιώνονται και αποχωρούν από τις δομές φροντίδας

☉ 02/04/2019 Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνάντηση της Ομάδας Εργασίας του Equinet για θέματα ισότητας φύλου

☉ 18/03/2019 Συμμετοχή Λειτουργών του Γραφείου σε πενθήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα 1st Training for Forced-Return Monitors

☉ 11/03/2019 Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο και συνάντηση της Ομάδας Εργασίας Επικοινωνιακών Στρατηγικών και Πρακτικών (Working Group on Communication Strategies and Practices) του Equinet

☉ 07/03/2019 Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο για τον θεσμό της αναδοχής για τα ασυνόδευτα παιδιά

☉ 07/03/2019 Παρουσίαση Λειτουργού του Γραφείου στην Αστυνομική Ακαδημία για το Κοινωνικό Μοντέλο της Αναπηρίας

☉ 05/03/2019 Διαλέξεις Λειτουργών του Γραφείου στην Αστυνομική Ακαδημία με θέμα «Φυλετικές Διακρίσεις»

☉ 04/03/2019 Διάλεξη Λειτουργού του Γραφείου σε φοιτητές του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου

☉ 26/02/2019 Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου στην πρώτη συνεδρία του «Thematic Network on Gender Mainstreaming» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για Ισότητα Φύλων (European Institute for Gender Equality - EIGE)

☉ 22/02/2019 Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνάντηση εργασίας με θέμα «Ombudsman/NPM meeting on strengthening the independence and increasing the accountability of the FRONTEX pool of monitors».

☉ 20/02/2019 Παρουσία της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Λειτουργού του Γραφείου σε εκδήλωση και διήμερο συνέδριο του Συνήγορου του Πολίτη

☉ 20/02/2019 Συμμετοχή Λειτουργών του Γραφείου σε εκπαιδευτικό εργαστήρι αναφορικά με τον κατάλογο δεδομένων που δημοσιεύει ο κάθε δημόσιος φορέας στην Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοιχτών Δεδομένων.

☉ 16/01/2019 Ενημέρωση από την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αναφορικά με τις πρόνοιες του νέου Γενικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 679/2019 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

☉ 10/12/2018 Συμμέτοχή Λειτουργού του Γραφείου σε ημερίδα με θέμα «Εξάλειψη των Στερεοτύπων και των Κοινωνικών Προκαταλήψεων στη Δημόσια Διοίκηση»

☉ 07/12/2018 Παρουσίαση για το θεσμό του/της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

☉ 29/11/2018 Σειρά σεμιναρίων με θέμα την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία.

☉ 19/11/2018 Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε σεμινάριο με θέμα "Not on Our Watch! Equality Bodies Fighting Hate Speech"

☉ 16/11/2018 Διάλεξη στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου με θέμα «Διακρίσεις και Ρατσιστικές Συμπεριφορές»

☉ 15/11/2018 Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνάντηση των EU Ombudspersons for Persons with Disabilities

☉ 08/11/2018 Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε σεμινάριο με θέμα «Equality Bodies Countering Ethnic Profiling»

☉ 07/11/2018 Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε εκπαιδευτικό εργαστήριο με θέμα «Strengthening the follow-up to NPM recommendations»

☉ 07/11/2018 Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε Διήμερο Εργαστήρι Δομημένου Διαλόγου με θέμα «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια – Εκπαίδευση των Συντονιστών»

☉ 05/11/2018 Διαλέξεις στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου με θέμα «Σεβασμός και Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»

☉ 17/10/2018 Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε σεμινάριο με θέμα «Tackling Discrimination and Ensuring Protection for carers in Europe»

☉ 11/10/2018 Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφέιου σε συνάντηση της ομάδας εργασίας (Working Group Law) Equinet

☉ 18/09/2018 Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνάντηση της Ομάδας Εργασίας Επικοινωνιακών Στρατηγικών και Πρακτικών (Working Group on Communication Strategies and Practices) του Equinet.

☉ 11/06/2018 Συμμετοχή της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Λειτουργών του Γραφέιου σε διήμερη εκπαίδευση σε θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων στον εξωτερικό έλεγχο (monitoring) των διαδικασιών επιστροφής και επανεισδοχής αλλοδαπών

☉ 01/06/2018 Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφέιου με χαιρετισμό σε εκπαιδευτική ημερίδα του Οργανισμού Cardet

☉ 24/05/2018 Συμμετοχή της Επιτρόπου Διοικήσεως και Λειτουργού του Γραφείου σε σεμινάριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (European Commission against Racism and Intolerance - ECRI)

☉ 25/04/2018 Διάλεξη Λειτουργού του Γραφείου με θέμα «Κοινωνικές/Εθνικές Ομάδες, Συμπεριφορά, Ρατσισμός»

☉ 21/03/2018 Υλοποίηση εκπαίδευσης από Λειτουργό του Γραφείου αναφορικά με τον Οδηγό Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημοσίων Υπαλλήλων

☉ 14/03/2018 Διάλεξη από Λειτουργό Α’ του Γραφείου στο Λύκειο Λατσιών με θέμα «Μέρα Εκπαιδευτικού»

☉ 12/03/2018 Συμμετοχή Ανώτερου Λειτουργού και Λειτουργού του Γραφείου σε διεθνές συνέδριο με θέμα «Παρακολούθηση των σπιτιών για ηλικιωμένους» (Monitoring Homes for Elderly)

☉ 07/03/2018 Διάλεξη Λειτουργού του Γραφείου με θέμα «Ανθρώπινα δικαιώματα, Διακρίσεις, Ρατσισμός, Ξενοφοβία, Πολυπολιτισμικότητα»

☉ 06/03/2018 Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνάντηση της Ομάδας Εργασίας Επικοινωνιακών Στρατηγικών και Πρακτικών (Working Group on Communication Strategies and Practices) του Equinet.

☉ 08/02/2018 Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου στο ολοήμερο πρόγραμμα «Αρχές Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας στη Δημόσια Υπηρεσία» για Γραμματειακούς Λειτουργούς

☉ 23/01/2018 Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε σεμινάριο του European Union Agency For Fundamental Rights (FRA) με θέμα «Seminar with human rights communicators leadership»

☉ 18/01/2018 Διάλεξη στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου με θέμα «Σεβασμός Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»

☉ 17/01/2018 Συμμετοχή Λειτουργών του Γραφείου σε διήμερο σεμινάριο με θέμα «Mediation and New Developments»

☉ 17/01/2018 Διάλεξη στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου με θέμα «Γνωστικά αντικείμενα της νέας προσέγγισης αστυνόμευσης»

☉ 09/01/2018 Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε εργαστήριο του Center for Sustainable Peace and Democratic Development και την Ύπατη Αρμοστεία της Βρετανίας στην Κύπρο

☉ 13/12/2017 Διαλέξεις σε νεοπροσληφθέντες Αστυνομικούς με θέμα «Φυλετικές Διακρίσεις»

☉ 12/12/2017 Διάλεξη στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου με θέμα «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Χειρισμός Κρατουμένων»

☉ 11/12/2017 Παρουσίαση Λειτουργού Α΄ του Γραφείου σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Λευκωσίας για τις αρμοδιότητες και το ρόλο της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κύπρο

☉ 22/11/2017 Παρουσίαση από Λειτουργό του Γραφείου στο Β' Περιφερειακό Γυμνάσιο Λευκωσίας Μαλούντας με θέμα «Ισότητα Φύλων»

☉ 16/11/2017 Συμμετοχή Λειτουργού Α΄ του Γραφέιου σε σεμινάριο με θέμα «Seminar on rescue at sea and refugee protection»

☉ 13/11/2017 Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε σεμινάριο της Ακαδημίας Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Academy of European Law – ERA) με θέμα «EU disability law and the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities»

☉ 13/11/2017 Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε σεμινάριο του Equinet που συνδιοργανώθηκε με την Εσθονική Αρχή Ισότητας με τίτλο «Breaking the glass ceiling: career progress for women»

☉ 06/11/2017 Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνάντηση της Ομάδας Εργασίας Επικοινωνιακών Στρατηγικών και Πρακτικών (Working Group on Communication Strategies and Practices) του Equinet

☉ 01/11/2017 Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Εκπαίδευση στο περιεχόμενο του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για τα Προσωπικά Δεδομένα»

☉ 25/10/2017 Διάλεξη στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου με θέμα «Κοινωνικές/εθνικές ομάδες, Συμπεριφορά, Ρατσισμός»

☉ 24/10/2017 Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε ημερίδα της Παγκύπριας Κίνησης Ίσα Δικαιώματα – Ίσες Ευθύνες, με θέμα “Eliminating Violence against Women & girls - Winning Peace and prosperity in the World”

☉ 10/10/2017 Συμμετοχή Λειτουργών του Γραφείου σε εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Αναγνώριση, Αξιολόγηση και Παραπομπή θυμάτων με βάση την Οδηγία 2012/29/ΕΕ»

☉ 30/09/2017 Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε σεμινάριο με θέμα «Minorities and their Representations in the Cypriot media»

☉ 29/09/2017 Σειρά εκπαιδεύσεων με θέμα «Καταπολέμηση του εγκλήματος της εμπορίας προσώπων με σκοπό την τέλεση εικονικών / καταναγκαστικών γάμων»

☉ 25/09/2017 Συμμετοχή της Επιτρόπου Διοικήσεως και Λειτουργού του Γραφείου σε διεθνές Συνέδριο της Τσεχικής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης με θέμα «Immigration Detention of Children: Coming to a Close?»

☉ 25/09/2017 Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφέιου σε εκπαιδευτικό σεμινάριο του International Ombudsman Institute (ΙΟΙ)

☉ 20/09/2017 Εκπαίδευση με θέμα «Εμπέδωση Κουλτούρας Σεβασμού Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»

☉ 12/09/2017 Συμμετοχή Λειτουργών του Γραφείου σε παρουσίαση με θέμα «Βασικές Αρχές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων/ έμφαση στην Πρόληψη των Βασανιστηρίων»

☉ 04/07/2017 Συμμετοχή σε εργαστήριο με θέμα «Αρχές Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας στη Δημόσια Υπηρεσία»

☉ 03/07/2017 Συμμετοχή σε Εκπαιδευτικό Εργαστήρι δημόσιων και δημοτικών λειτουργών πρώτης γραμμής της Επαρχίας Λευκωσίας με θέμα «Έγκαιρος εντοπισμός και παραπομπή υποθέσεων εκμετάλλευσης και εμπορίας προσώπων»

☉ 22/06/2017 Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε σεμινάριο με θέμα "Εκπαιδευτική Ημερίδα για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Εισαγωγή στον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016"

☉ 21/06/2017 Συμμετοχή Λειτουργών του Γραφείου σε Δημόσια Διαβούλευση για τις Συνθήκες Κράτησης Μεταναστών

☉ 19/06/2017 Συμμετοχή της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Λειτουργών του Γραφείου στο Συνέδριο "European Network of Ombudsmen Conference"

☉ 15/06/2017 Σειρά Εργαστηρίων για την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία στη Δημόσια Υπηρεσία

☉ 08/06/2017 Συμμετοχή της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο συνέδριο «Europris Education in Prison Expert Group»

☉ 06/06/2017 Παρουσίαση σε σεμινάριο με θέμα «Τα έμφυλα στερεότυπα στο χώρο εργασίας και η αντιμετώπιση τους»

☉ 06/06/2017 Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφέιου με παρουσίαση σε σεμινάριο του Ινστιτούτου Ερευνών Προμηθέας

☉ 23/05/2017 Συμμετοχή σε συνέδριο με θέμα «Σεξισμός: Μια Αόρατη Πραγματικότητα»

☉ 23/05/2017 Συμμετοχή της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Πρώτου Λειτουργού του Γραφείου σε σεμινάριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας (ECRI)

☉ 19/05/2017 Συμμετοχή σε Work Forum για την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες στην ΕΕ και τα Κράτη Μέλη

☉ 18/05/2017 Συμμετοχή σε συνάντηση του EU Framework (FRA) με τους Εθνικούς Μηχανισμούς Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες

☉ 17/05/2017 Συμμετοχή σε διήμερη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας του ENNHRI για τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες

☉ 16/05/2017 Παρουσίαση από Λειτουργό του Γραφείου μας για τις διακρίσεις και το ρατσισμό στο Δημοτικό Σχολείο Ακακίου

☉ 28/04/2017 Συμμετοχή στην «Ημερίδα Πυρήνα Μάθησης Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας»

☉ 05/04/2017 Παρουσίαση από Λειτουργό του Γραφείου μας για τις διακρίσεις και το ρατσισμό στο Λύκειο Αγίου Γεωργίου στη Λακατάμια

☉ 03/04/2017 Συμμετοχή Λειτουργού τoυ Γραφείου σε εκπαιδευτικό σεμινάριο του Equinet για τη Στρατηγική Αξιοποίηση (από τις Αρχές Ισότητας) των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

☉ 03/03/2017 Παρουσίαση για τις διακρίσεις και το ρατσισμό στο Δημοτικό Σχολείο Μενεού

☉ 03/03/2017 Επαναληπτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μελών της Αστυνομίας που υπηρετούν στους Χώρους Κράτησης Απαγορευμένων Μεταναστών στη Μεννόγεια

☉ 23/01/2017 Παρουσίαση από Λειτουργό του Γραφείου μας στο Γυμνάσιο ΔερύνειαςΑρχείο Προηγούμενων Ετών