Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top☉ 27/11/2020 Υπόμνημα προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών αναφορικά με το κείμενο του νομοσχεδίου που προβλέπει για τη σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς

☉ 01/03/2019 Υπόμνημα αναφορικά με την απασχόληση, τους όρους απασχόλησης και τις συνθήκες εργασίας των σχολικών βοηθών νηπιαγωγείων

☉ 18/02/2019 Υπόμνημα αναφορικά με το Νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος που ρυθμίζει την Προστασία Προσώπων από Παρενόχληση και Παρενοχλητική Παρακολούθηση, καθώς και συναφή θέματα»

☉ 24/04/2018 Υπόμνημα αναφορικά με Προτάσεις Νόμου, με τις οποίες προτείνεται τροποποίηση της περί Συντάξεων Νομοθεσίας κατά τρόπο ώστε να αναγνωρίζεται ως χήρα/χήρος, ο/η εκάστοτε σύζυγος του/της θανόντος/θανούσης υπαλλήλου, κατά τον χρόνο του θανάτου του, ακόμα και στην περίπτωση που ο γάμος τελέστηκε μετά από την αφυπηρέτησή του.

☉ 26/06/2017 Υπόμνημα που υποβλήθηκε σε συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στις 26 Ιουνίου 2017, αναφορικά με το νομοσχέδιο «ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017»