Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε σεμινάριο του Equinet που συνδιοργανώθηκε με την Εσθονική Αρχή Ισότητας με τίτλο «Breaking the glass ceiling: career progress for women»Η Λειτουργός του Γραφείου Νιόβη Γεωργιάδη συμμετείχε σε σεμινάριο του Equinet, το οποίο συνδιοργανώθηκε με την Εσθονική Αρχή Ισότητας, με τίτλο «Breaking the glass ceiling: career progress for women». σκοπός του σεμιναρίου ήταν η ενημέρωση των συμμετεχόντων για τους λόγους που παρουσιάζονται δυσκολίες στη σταδιοδρομία των γυναικών σε σχέση με τους άντρες, καθώς και η διεξαγωγή συζήτησης επί του μισθολογικού χάσματος μεταξύ αντρών και γυναικών και σε σχέση με την ένταξη της διάσταση του φύλου σε διάφορες πολιτικές.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 13-14 Νοεμβρίου 2017, στο Τάλιν της Εσθονίας.