Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Επαναληπτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μελών της Αστυνομίας που υπηρετούν στους Χώρους Κράτησης Απαγορευμένων Μεταναστών στη Μεννόγεια


Στα πλαίσια του Επαναληπτικού Προγράμματος Εκπαίδευσης Ειδικών Αστυνομικών που υπηρετούν στο Χώρο Κράτησης Απαγορευμένων Μεταναστών στη Μεννόγεια, Λειτουργοί του Γραφείου έκαναν διαλέξεις/παρουσιάσεις με θέμα "Ανθρώπινα Δικαιώματα/Διακρίσεις Ρατσισμός, Ξενοφοβία και Πολυπολιτισμικότητα".

Οι διαλέξεις/παρουσιάσεις έγιναν από τον Ανώτερο Λειτουργό κ. Γιώργο Κρασσά, τους Λειτουργούς Α΄ κ.κ. Γιώργο Κακότα και Κώστα Ιωάννου και τη Λειτουργό κ. Μελίνα Τριγγίδου, στις 28 Φεβρουαρίου και 1, 2 και 3 Μαρτίου 2017.