Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή σε διαδικτυακή συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ένταξη των Μεταναστών


Η Λειτουργός του Γραφείου Μελίνα Τριγγίδου συμμετείχε, στις 6 Οκτωβρίου 2020, σε διαδικτυακή συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ένταξη των Μεταναστών, κατόπιν πρόσκλησης από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης