Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού σε συνέδριο με θέμα «Equality Planning»


Η ΛΓΕΔΑ’ κ. Δέσποινα Μέρτακκα συμμετείχε στις 19 Μαΐου 2022 στο συνέδριο που οργάνωσε το Equinet με θέμα «Equality Planning».