Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Διαλέξεις σε νεοπροσληφθέντες Αστυνομικούς με θέμα «Φυλετικές Διακρίσεις»


Οι Λειτουργοί του Γραφείου Νάσια Διονυσίου και Κάλια Καμπανελλά, παρουσίασαν διαλέξεις με θέμα «Φυλετικές Διακρίσεις», σε νεοπροσληφθέντες Αστυνομικούς

Οι διαλέξεις πραγματοποιήθηκαν στις 13, 14 και 15 Δεκεμβρίου 2017, στην Αστυνομική Ακαδημία.