Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή σε διαδικτυακό σεμινάριο του European Network of Ombudsmen με θέμα "Institutional care, the use of EU funds and lessons from the pandemic"


Η Λειτουργός κ. Γεωργιάνα Κυριάκου συμμετείχε, στις 15 Σεπτεμβρίου 2021, διαδικτυακά στο σεμινάριο που διοργάνωσε το European Network of Ombudsmen με θέμα "Institutional care, the use of EU funds and lessons from the pandemic".