Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή σε συζήτηση της Επιτροπής ΟΗΕ με θέμα «Online Informal Meeting with States and other Stakeholders on Migrant Workers»


Η Λειτουργός Α' του Γραφείου, κ. Δέσποινα Μέρτακκα, συμμετείχε στις 14 Απριλίου 2021, στη διαδικτυακή συζήτηση της Επιτροπής ΟΗΕ με Κράτη και Κοινωνικούς Εταίρους, με θέμα «Online Informal Meeting with States and other Stakeholders on Migrant Workers».