Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή σε συνεδρίες της Εθνικής Ομάδας Εργασίας Προτεραιοτήτων, η οποία συστάθηκε στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος Voiceit με θέμα: "Ενδυναμώνοντας τη φωνή της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στην πολιτική"


Στις 15/6/2021 και στις 30/9/2021, ο Λειτουργός A΄του Γραφείου κ. Γιώργος Κακότας, συμμετείχε σε συνεδρίες της Εθνικής Ομάδας Εργασίας Προτεραιοτήτων, η οποία συστάθηκε στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος Voiceit με θέμα: "Ενδυναμώνοντας τη φωνή της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στην πολιτική".

Η εν λόγω Εθνική Ομάδα Εργασίας ανέλαβε την ετοιμασία και προώθηση ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα.