Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου στο ολοήμερο πρόγραμμα «Αρχές Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας στη Δημόσια Υπηρεσία» για Γραμματειακούς Λειτουργούς


Η Λειτουργός του Γραφείου Νάσια Διονυσίου συμμετείχε ως εκπαιδεύτρια στο ολοήμερο πρόγραμμα «Αρχές Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας στη Δημόσια Υπηρεσία» για Γραμματειακούς Λειτουργούς, που διοργανώθηκε στην Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, στις 8 Φεβρουαρίου 2018.