Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή της Επιτρόπου στην κριτική επιτροπή για την απονομή του 1ου βραβείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Στέλλα Σουλιώτη»


Παρουσία της Επιτρόπου στην απονομή του 1ου βραβείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Στέλλα Σουλιώτη»

Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, παρευρέθηκε στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εξωτέρων για την απονομή του 1ου βραβείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Στέλλα Σουλιώτη».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2021 και στο πλαίσιο της, απονεμήθηκαν βραβεία στο Σύνδεσμο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) και στο "Hope For Children" CRC Policy Center, για την προσφορά τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Επίτροπος ήταν μέλος της κριτικής επιτροπής που επέλεξε σε ποιους θα απονείμετο το βραβείο.