Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Θεσμός Επιτρόπου Διοικήσεως - 30 χρόνια δίπλα στον πολίτη (Η Καθημερινή)


Θεσμός Επιτρόπου Διοικήσεως - 30 χρόνια δίπλα στον πολίτη
Η Καθημερινή
10 Δεκεμβρίου 2021


«Η 10η Δεκεμβρίου, ως η ημερομηνία υιοθέτησης της Οικουμενικής Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το 1948, έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», αναφέρει σε ανακοίνωση της η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων, ως Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Αναλυτικά η τοποθέτηση:

Κατά το τρέχον έτος, η 10η Δεκεμβρίου σηματοδοτείται, όπως και το 2020, από την εν εξελίξει πανδημία που εξακολουθεί να υφίσταται και ταλαιπωρεί την ανθρωπότητα και την αμφισβήτηση σωρείας ανθρωπίνων δικαιωμάτων που μέχρι πρότινος θεωρούνταν αδιαπραγμάτευτα.

Άνθρωποι απολήγουν θύματα διακρίσεων ένεκα των επιλογών τους και αναφύεται περισσότερο από ποτέ άλλοτε, η ανάγκη όπως η Πολιτεία ενκύψει για τη διαφύλαξη και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των πολιτών, χωρίς διακρίσεις.
Επί τούτου, οι Ειδικοί Εισηγητές του ΟΗΕ με κοινή δήλωσή τους επ’ ευκαιρίας της σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καλούν εκ νέου τα κράτη και τους εμπλεκόμενους φορείς όπως, ενόψει και της αμφισβήτησης της έννοιας της δικαιοσύνης από τα ληφθέντα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας, προασπιστούν και διαφυλάξουν τα καθολικά, αδιαίρετα και αλληλεξαρτώμενα δικαιώματα όλων ανεξαιρέτως των ανθρώπων.

Η δε Ύπατη Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, επισημαίνει σήμερα πως οι αρχές της ισότητας και της μη διάκρισης, «…αποτελούν το επίκεντρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων…».

Ο θεσμός του Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκλεισε φέτος 30 χρόνια :

30 χρόνια μια διαδρομής που ξεκίνησε για την προστασία του διοικούμενου και του πολίτη και έφτασε να αποτελεί το ανάχωμα σε κάθε παραβίαση ανθρώπινου δικαιώματος, σε κάθε διάκριση, σε κάθε ταπεινωτική και εξευτελιστική μεταχείριση .
Μια διαδρομή που βρίσκει τον Θεσμό να μην στέκεται μακριά σου αλλά διπλά σου, Να είναι η φωνή σου!

Προς την κατεύθυνση αυτή και ενόψει της συνέχισης των ενημερωτικών εκστρατειών που διοργανώνει το Γραφείο μας κατά το τρέχον έτος ενόψει των 30χρονων του, επιλέξαμε όπως η πορεία που έχει μέχρι και σήμερα διεξέλθει ο θεσμός του Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μέσα από το σύνολο των αρμοδιοτήτων του, αποτυπωθεί σε βίντεο/σποτ υπενθυμίζοντας την ανάγκη προστασίας και διαφύλαξης όλων ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάτω υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, ως ο θεσμός ελέγχου της τήρησης της νομιμότητας ,αλλά και ως ο κατεξοχήν ανεξάρτητος φορέας προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων ανεξαιρέτως των προσώπων χωρίς καμία διάκριση .