Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Συνάντηση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την αντιπρόσωπο του Γραφείου της Υπάτης Αρμοστείας στην Κύπρο (UNHCR Cyprus)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΗ Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μαρία Στυλιανού Λοττίδη είχε συνάντηση με την αντιπρόσωπο του Γραφείου της Υπάτης Αρμοστείας στην Κύπρο (UNHCR Cyprus) κ. Katja Saha Savarimuthu και συνεργάτες της.Κατά τη συνάντηση η Επίτροπος ενημέρωσε τους εκπροσώπους της UNHCR για τη απάντηση που έλαβε απο το Υπουργό Εσωτερικών σε σχέση με την μερική υλοποίηση των ενεργειών στις οποίες έχει προβεί σε συμμόρφωση με τις εισηγήσεις της μετά την υποβολή της εν λόγω Έκθεσης , υπό την ιδιότητά της ως Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης Βασανιστηρίων, αναφορικά με τα μέτρα πρόληψης για το περιορισμό της εξάπλωσης του ιού COVID-19 στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής και Φιλοξενίας Μεταναστών «Πουρνάρα» στην Κοκκινοτριμιθιά και στο Κέντρο Φιλοξενίας Αιτητών Ασύλου στην Κοφίνου.


Συγκεκριμένα η Επίτροπος τους ανέφερε ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε από τον οικείο Υπουργό:
  • η διαμόρφωση του εδάφους στα σημεία του Κέντρου Πουρνάρα που συσσωρευόταν νερό κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων έχει ολοκληρωθεί,
  • έχουν επαναρχίσει οι συνεντεύξεις με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης και διαμορφώθηκε ειδικός χώρος στο Κέντρο για έναρξη τους με τη φυσική παρουσία όλων των μερών,
  • όλες οι σκηνές έχουν εφοδιαστεί με φαναράκια,
  • η ενημέρωση των διαμένοντων για τα μέτρα που αφορούν τον covid 19 συνεχίζεται, ως επίσης και η απολύμανση του χώρου.

Οι δε εκπρόσωποι της UNHCR μετέφεραν στην Επίτροπο τους προβληματισμούς τους όπως έχουν περιέλθει στην αντίληψη τους αναφορικά με την κατάσταση στα Κέντρα Κοκκινοτριμιθιάς και Κοφίνου και έγινε ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με τις ενδεχόμενες προκλήσεις που μπορεί να εμφανιστούν με την επικείμενη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων την 21η Μαΐου, γεγονός που δύναται να οδηγήσει σε περαιτέρω διερεύνηση και παρέμβαση επι των ζητημάτων κατα τρόπο ολιστικό .