Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Πονοκέφαλος η διάκριση για το ύψος (ο φιλελεύθερος)


Πονοκέφαλος η διάκριση για το ύψος
ο φιλελεύθερος
17 Ιουλίου 2021
Την επανεξέταση του μέτρου που καθορίζει συγκεκριμένο ύψος για την πρόσληψη ανδρών και γυναικών στην Αστυνομία με σκοπό την κατάργησή του ζητεί η Επίτροπος Διοικήσεως, η οποία επικαλείται τόσο τη σχετική νομολογία όσο και τις σύγχρονες τάσεις στις ευρωπαϊκές Αστυνομίες που έχουν καταργήσει κάθε όριο ύψους κατά τη διαδικασία πρόσληψης.

Σχετικό παράπονο στο Γραφείο της Επιτρόπου είχε υποβάλει γυναίκα κατά τη διαδικασία πρόσληψης αστυνομικών/πυροσβεστών για το 2021. Αυτή είχε επιτύχει στις γραπτές και ψυχομετρικές εξετάσεις και όταν κλήθηκε για την αθλητική δοκιμασία πέρασε από μέτρηση του ύψους της.

Σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη των θέσεων, ανάμεσα στα απαιτούμενα προσόντα περιλαμβάνεται και το ότι ο υποψήφιος για εγγραφή ή διορισμό στην Αστυνομία θα πρέπει να είναι ύψους όχι μικρότερου του 1,65 μέτρου οι άνδρες και του 1,60 μέτρου οι γυναίκες. Η παραπονούμενη στα πλαίσια της πιο πάνω μέτρησης βρέθηκε να έχει ύψος 1.59 αντί 1,60 μέτρα. Ως εκ τούτου, δεν της επιτράπηκε να διαγωνισθεί στις αθλητικές δοκιμασίες και κατ’ επέκταση δεν περιλήφθηκε στον σχετικό κατάλογο για διορισμό στην Αστυνομία/Πυροσβεστική.

Η παραπονούμενη, η οποία σύμφωνα με το βιογραφικό της ασχολείται με τον αθλητισμό και τις πολεμικές τέχνες, όπου και κατέχει μαύρη ζώνη στο άθλημα του τάε-κβο-ντο, υποστήριξε ότι η πιο πάνω απόφαση συνιστά παραβίαση της αρχής της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση στην απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση.

Η θέση της Αστυνομίας είναι πως αυτά προβλέπονται στους κανονισμούς και παρέπεμπε την παραπονούμενη στις εξετάσεις για πρόσληψη εδικών αστυνομικών, στα κριτήρια των οποίων δεν συμπεριλαμβάνεται το όριο του ύψους.

Σε έκθεσή της η Επίτροπος Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη επικαλείται σειρά αποφάσεων τόσο κυπριακών όσο και άλλων δικαστηρίων, όπου κρίθηκε ότι παραβιάζει την αρχή της ισότητας λόγω δυσμενούς μεταχείρισης βάσει ανατομικού κριτηρίου ο καθορισμός κριτήριο ύψους για πρόσληψη στις στρατιωτικές σχολές. Επισημαίνει επίσης ότι κατά τις τελευταίες δεκαετίες, εξαιτίας και της εξέλιξης της φύσης και του τρόπου εκπλήρωσης των αστυνομικών καθηκόντων, η ιδέα του μέτρου του ύψους άρχισε να εγκαταλείπεται. Ήδη τα μισά περίπου ευρωπαϊκά κράτη (όπως π.χ. οι σκανδιναβικές χώρες, η Αγγλία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία, το Λουξεμβούργο, η Τσεχία κ.ά.) δεν θέτουν το ύψος ως απαίτηση για πρόσληψη στην Αστυνομία. Και τούτο, διότι, όπως σημειώνεται και σε μερικές από τις προαναφερόμενες δικαστικές αποφάσεις, ούτε τα αστυνομικά καθήκοντα, αλλά ούτε και ιδιαίτερη φυσική κατάσταση, συνδέονται κατ’ ανάγκη με κάποιο συγκεκριμένο ανάστημα.

Στην έκθεση, η Επίτροπος παρατηρεί ότι στην Κύπρο η προϋπόθεση αυτή διατηρείται μόνο στον βαθμό που η πρόσληψη αφορά σε θέση μόνιμου και όχι ειδικού αστυνομικού –γεγονός που δημιουργεί την εντύπωση αντιφατικότητας και παραδοξότητας, δεδομένου ότι τα καθήκοντα που εκτελούνται από τις δύο αυτές επαγγελματικές ομάδες είναι παρόμοιας φύσης. Επίσης, αναφέρεται, «με βάση τα στοιχεία που έχουν τεθεί υπόψη μου δεν προκύπτουν οποιαδήποτε στοιχεία τα οποία να επεξηγούν τον συσχετισμό μεταξύ του κριτηρίου (δηλαδή του κατώτατου ύψους) με τον όποιο επιδιωκόμενο σκοπό (δηλαδή την εκπλήρωση των αστυνομικών καθηκόντων), κάτι το οποίο μπορεί να διαπιστωθεί από τις αθλητικές δοκιμασίες».

Καταληκτικά η κ. Λοττίδη σημειώνει ότι ενδέχεται να δημιουργείται υπό τις περιστάσεις αδικαιολόγητη διάκριση, μεταξύ των υποψηφίων που δεν πληρούν το κατώτατο όριο ύψους, έναντι αυτών που το πληρούν, ανεξαρτήτως φύλου με μόνη τη βιολογική και/ή ανατομική τους διάπλαση, χωρίς συσχετισμό με τις ανάγκες αστυνόμευσης, γεγονός που καθιστά την απόφαση αδικαιολόγητη. Γι’ αυτό και αποστέλλει την έκθεσή της στην υπουργό Δικαιοσύνης και τον Αρχηγό Αστυνομίας για επανεξέταση του ζητήματος με στόχο την κατάργηση του μέτρου αυτού.