Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Τεμάχιο γης υπό επίταξη της ΕΦ για 40 χρόνια (Αλήθεια)


Τεμάχιο γης υπό επίταξη της ΕΦ για 40 χρόνια
Εφημερίδα "Αλήθεια"
21 Οκτωβρίου 2020

Το Υπουργείο Άμυνας να προχωρήσει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες είτε για αγορά, είτε για απαλλοτρίωση του τεμαχίου γης των δύο ιδιοκτητριών, το οποίο βρίσκεται υπό καθεστώς επίταξης πέραν των 40 χρόνων από την Εθνική Φρουρά και αποτελεί μέρος στρατοπέδου.

Αυτή είναι η σύσταση προς το υπουργείο Άμυνας της Επιτρόπου Διοικήσεως Μαρίας Στυλιανού – Λοττίδη, μετά την εξέταση του παραπόνου των δύο συνιδιοκτητριών του τεμαχίου γης.

Το αίτημά τους για αποδέσμευση του τεμαχίου απορρίφθηκε το 2018 αφού σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας εξακολουθεί να είναι αναγκαίο για τις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς.

ΣΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ της Επιτρόπου Διοικήσεως αναφέρονται τα εξής: «Το δε δεύτερο αίτημά τους, που ακολούθησε, για απαλλοτρίωση του επίμαχου τεμαχίου, τυγχάνει εξέτασης από το 2018 και με βάση τα όσα τέθηκαν υπόψη μας, το υπουργείο Άμυνας, έχει ήδη ζητήσει και εξασφάλισε από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας εκτίμηση της αξίας του για σκοπούς «…υποβολής αιτήματος στο υπουργείο Οικονομικών». Δηλαδή η αρμόδια αρχή αναγνωρίζει τη μακράν περίοδο επίταξης πέραν των 40 χρόνων, που ουσιαστικά ισοδυναμεί με αποστέρηση μετά από τόσα χρόνια συνεχούς ανανέωσης και ως εκ τούτου κινείται προς τη διαδικασία απαλλοτρίωσης του τεμαχίου, εφόσον εκ των πραγμάτων διαπιστώνεται μόνιμη αποστέρηση και όχι προσωρινή η οποία ρυθμίζεται από τον περί Επιτάξεως Νόμο.

ΤΑ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ. Γιατί μπορεί μεν να υπάρχει δυνατότητα με βάση τον οικείο νόμο για ανανέωση της επίταξης πέραν των τριών χρόνων όταν αφορά στρατιωτικές ανάγκες, αλλά επ’ ουδενί δεν φαίνεται πως η πρόθεση του νομοθέτη ήταν η συνεχής ανανέωση του διατάγματος επίταξης για 40 και πλέον χρόνια, η οποία ισοδυναμεί με συνολικά 13 ανανεώσεις.

Τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα δεν φαίνεται να δικαιολογεί τη «βούληση του νομοθέτη» για την προσωρινή αποστέρηση της ιδιοκτησίας των διοικούμενων, αλλά εκ των πραγμάτων, δημιουργεί θέματα οριστικής αποστέρησης που επιτρέπεται να γίνει μόνο με Απαλλοτρίωση και την καταβολή δίκαιης και εύλογης αποζημίωσης.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα περαιτέρω θέτει υπόψη μας το Υπουργείο (εκτίμηση όλων των επηρεαζόμενων τεμαχίων) η διαδικασία φαίνεται να μην μπορεί να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ οι παραπονούμενες συνεχίζουν να αποστερούνται της πλήρους απόλαυσης της ιδιοκτησίας τους για 40 και πλέον χρόνια».

ΣΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ της η Επίτροπος σημειώνει: «Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω, ο περιορισμός του δικαιώματος απόλαυσης της ιδιοκτησίας των παραπονούμενων λόγω της παρατεταμένης επίταξης του για 40 και πλέον χρόνια για τις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς, υπό τις περιστάσεις, παρεμποδίζει την άσκηση και απόλαυση του δικαιώματος ιδιοκτησίας τους σε σημείο που θα μπορούσε να εκληφθεί ως οριστική αποστέρηση, η οποία μόνο με τον μηχανισμό της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του τεμαχίου και την καταβολή δίκαιης αποζημίωσης μπορεί νόμιμα να επιτευχθεί.

Τέλος επειδή η επιλογή της επίταξης αντί της απαλλοτρίωσης δεν φαίνεται να αποτελεί το λιγότερο επαχθές μέτρο, υπό τις περιστάσεις καθότι η παρατεταμένη χρήση του τεμαχίου για τις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς για περισσότερο από 40 χρόνια, οδηγεί σε περιορισμό του βασικού πυρήνα του δικαιώματος των παραπονούμενων επί του ακινήτου τους, προκύπτει πως η απαλλοτρίωση, σήμερα, αποτελεί την πλέον δίκαιη λύση υπό τις περιστάσεις και συνεπώς τη λιγότερο επαχθή για τις παραπονούμενες».

ΕΙΣΗΓΗΣΗ της Επιτρόπου Διοικήσεως: «Με βάση τα πιο πάνω εισηγούμαι όπως το υπουργείο Άμυνας προχωρήσει σε συνεννόηση με τις παραπονούμενες άμεσα και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες είτε για αγορά, είτε για απαλλοτρίωση του τεμαχίου των παραπονούμενων και καταβολή σε αυτές δίκαιης αποζημίωσης, σύμφωνα με διαδικασία που περιγράφεται στον περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμο».