Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Παρέμβαση της Επιτρόπου Διοίκησεως για τις συνθήκες κράτησης του Κούρδου Κενάν Αγιάζ (Πολίτης)


Παρέμβαση της Επιτρόπου Διοίκησεως για τις συνθήκες κράτησης του Κούρδου Κενάν Αγιάζ

5 Μαίου 2023
politis.com.cyΕισηγήσεις ως προς τις συνθήκες κράτησης του Κούρδου Κενάν Αγιάζ, ο οποίος είναι περιορισμένος στο κελί του στις Κεντρικές Φυλακές και κατήλθε σε απεργία πείνας, θέτει σε έκθεση της ύστερα από επίσκεψη λειτουργών του Γραφείου της, την Παρασκευή στις Φυλακές.

Όπως αναφέρεται, ο Κυπροκουρδικός Σύνδεσμος Αλληλεγγύης αποτάθηκε στο Γραφείο της Επιτρόπου εκ μέρους του Κενάν Αγιάζ, ο οποίος κρατείται στις Κεντρικές Φυλακές από τις 19 Απριλίου 2023, μέχρι την εκδίκαση της έφεσης που έχει υποβάλει στο Ανώτατο Δικαστήριο κατά του εναντίον του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.

Ο Σύνδεσμος ενημέρωσε το Γραφείο της Επιτρόπου ότι από το απόγευμα της 4ης Μαΐου 2023, ο κ. Αγιάζ έχει τεθεί σε καθεστώς περιορισμού στο κελί του, καθότι έχει κατέλθει σε απεργία πείνας. Ως εκ τούτου, δεν του επιτρέπεται οποιαδήποτε επαφή με πρόσωπα του στενού οικογενειακού και φιλικού του περιβάλλοντος τα οποία επιχείρησαν να τον επισκεφθούν.

Στην Έκθεση της, η Επίτροπος εισηγείται όπως εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα στους περί Κεντρικών Φυλακών Κανονισμούς και στη βάση των διεθνών προτύπων, ο κ. Αγιάζ να προαυλίζεται, τουλάχιστον μία ώρα ημερησίως (μισή ώρα το πρωί και μισή το απόγευμα), να επιτρέπεται ακόμη, στον κ. Αγιάζ να επικοινωνεί με τους οικείους του και όχι μόνο με τον δικηγόρο του, να συνεχιστεί, επίσης, η ιατρική παρακολούθηση του κ. Αγιάζ, στη βάση των προβλεπόμενων στους σχετικούς Κανονισμούς.

Η Έκθεση, υπό την αρμοδιότητά της Επιτρόπου ως Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων υποβλήθηκε, στην Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, ως αρμόδια για το συγκεκριμένο χώρο κράτησης και στον Αν. Διευθυντή των Κεντρικών Φυλακών.

Αναμένεται, σημειώνεται στην Έκθεση, ότι τόσο η Υπουργός όσο και η Διεύθυνση των Κεντρικών Φυλακών θα προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για την πλήρη υλοποίηση των προαναφερθέντων.

Στην Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως, αναφέρει ότι σε σχέση, με τον περιορισμό του κ. Αγιάζ στο κελί του, θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή φαίνεται να έχει γίνει, όχι για πειθαρχικούς λόγους αλλά δυνάμει των προβλεπόμενων στον Κανονισμό 151(1) για προληπτικούς λόγους και για την προστασία των συμφερόντων του.

Εντούτοις, συνεχίζει, όπως έχει διαπιστωθεί, ο κ. Αγιάζ, πέραν των προσωπικών του αναγκών και της μετάβασης στο ιατρείο, δεν εξέρχεται του κελιού του για οποιοδήποτε άλλο λόγο, με επακόλουθο να στερείται του δικαιώματος του για προαυλισμό, όπως αυτό προβλέπεται στον Κανονισμό 151.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τους (Αναθεωρημένους) Ευρωπαϊκούς Κανόνες Φυλακών θα πρέπει να εξασφαλίζεται τουλάχιστον μια ώρα άσκησης σε εξωτερικό χώρο για κάθε κρατούμενο που βρίσκεται σε καθεστώς απομόνωσης,

Ως εκ τούτου, επισημαίνει η Επίτροπος, παρότι η συγκεκριμένη πρόνοια είναι σαφής, στην περίπτωση του κ. Αγιάζ δεν φαίνεται να εφαρμόζεται.

Αναφορικά, με το αίτημα του κ. Αγιάζ για επικοινωνία με τους οικείους του, το οποίο δεν ικανοποιείται, αφού η μοναδική του επικοινωνία είναι με τον δικηγόρο του, σημειώνει η Επίτροπος, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι στον Κανονισμό 151 δεν υπάρχει οποιαδήποτε σαφής διάταξη που να περιορίζει το δικαίωμα των προσώπων που τελούν υπό περιορισμό να δέχονται επισκέψεις και να επικοινωνούν με τους οικείους τους, στη βάση των προβλεπόμενων στον Κανονισμό 116.

«Αφής στιγμής ο κ. Αγιάζ δεν έχει περιπέσει σε οποιονδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα ούτε έχει δημιουργήσει οποιονδήποτε πρόβλημα κατά την παραμονή του στις Κεντρικές Φυλακές ώστε να κριθεί ότι συνιστά απειλή για τη δημόσια ασφάλεια, δεν καθίστανται κατανοητοί οι λόγοι για τους οποίους δεν επιτρέπεται στον κ. Αγιάζ να επικοινωνεί με τους οικείους του, πέραν του δικηγόρου του», επισημαίνεται στην Έκθεση.