Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

«Χωρίζουν» ανύπαντρα ζευγάρια λόγω πανδημίας (ο φιλελεύθερος)


«Χωρίζουν» ανύπαντρα ζευγάρια λόγω πανδημίας

Εκτός της Κύπρου εγκλωβίζονται άτομα που διατηρούν σταθερή και μακροχρόνια σχέση με Κύπριους ή με διαμένοντες μόνιμα στη Δημοκρατία, εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί για τον έλεγχο εξάπλωσης της πανδημίας Covid-19. Αυτό αναφέρεται σε σωρεία παραπόνων που κατατέθηκαν στην Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπινών Δικαιωμάτων, Μαρία Στυλιανού – Λοττίδη, διευκρινίζοντας ότι δεν παραχωρείται ειδική άδεια εισόδου για τα ανύπαντρα ζευγάρια. Από την πλευρά της, η Επίτροπος, μέσω έκθεσης που προώθησε στους υπουργούς Υγείας και Εξωτερικών, καλεί όπως γίνουν οι απαραίτητες διευθετήσεις ώστε να επιτρέπεται η είσοδος σε εκείνους που διατηρούν τέτοιου είδους σχέση και μπορούν να την αποδείξουν.

Ειδικότερα, στην έκθεση σημειώνεται ότι από τα μέσα Μαρτίου 2020 έχει, μεταξύ άλλων, επιβληθεί ο περιορισμός των μετακινήσεων και η ελεγχόμενη είσοδος ταξιδιωτών, με τις χώρες προέλευσης να κατηγοριοποιούνται ανάλογα με την επιδημιολογική τους εικόνα. «Όσον αφορά στη διαδικασία εισόδου ταξιδιωτών στη Δημοκρατία, έχει δημιουργηθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα “Cyprus Flight Pass”, όπου όλοι οι εισερχόμενοι επιβάτες καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την “Κάρτα Εισόδου” πριν από την επιβίβαση, στην οποία περιλαμβάνονται πληροφορίες όπως ο λόγος του ταξιδιού».

Η ετοιμασία έκθεσης, σημειώνεται, κρίνεται αναγκαία «μετά την υποβολή αριθμού παραπόνων στη βάση των οποίων καταγγέλλεται ότι λόγω των περιοριστικών μέτρων που έχει επιβάλει η Κυπριακή Δημοκρατία, αιτήσεις που υποβάλλονται από πρόσωπα που διατηρούν μακροχρόνια σχέση με Κύπριους πολίτες ή με πρόσωπα που μόνιμα διαμένουν στη Δημοκρατία, απορρίπτονται για το λόγο ότι οι αιτήσεις τους δεν συνάδουν με τα κριτήρια για ειδική άδεια εισόδου».

Ωστόσο, σημειώνει η Επίτροπός, στις 28 Οκτωβρίου 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση για «κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα πρόσωπα που εξαιρούνται από τον προσωρινό περιορισμό των μη αναγκαίων ταξιδιών». Παρέχεται, μάλιστα, καθοδήγηση γύρω από την ερμηνεία του όρου «μέλος της οικογένειας» και επιπρόσθετα αναφέρεται διευκόλυνση εισόδου σε πρόσωπα που βρίσκονται σε σταθερές σχέσεις, κατόπιν προσκόμισης κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων.

Στην περίπτωση της Κύπρου «διαπιστώνεται ότι δεν λήφθηκε υπόψη η οδηγία στο πλαίσιο άσκησης της διακριτικής ευχέρειας, ώστε να εξετάσει ξεχωριστά τα αιτήματα επανένωσης συντρόφων σε σταθερή σχέση επί συγκεκριμένων κριτηρίων και αποδεικτικών στοιχείων». Για τους λόγους αυτούς, «εισηγούμαι όπως, τα υπουργεία Υγείας και Εξωτερικών εξετάσουν, στο πλαίσιο της διακριτικής τους ευχέρειας, κατά πόσον δύναται να επεκταθεί το περί Λοιμοκαθάρσεως Διάταγμα του 2020, ώστε να συμπεριλάβει και την κατηγορία του συντρόφου σε σταθερή μακροχρόνια σχέση, δεόντως αποδεδειγμένη».