Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Δυσμενής διάκριση εις βάρος παιδιού με αναπηρία από το υπ. Παιδείας, διαπίστωσε η Επίτροπος Διοικήσεως


Δυσμενής διάκριση εις βάρος παιδιού με αναπηρία από το υπ. Παιδείας, διαπίστωσε η Επίτροπος Διοικήσεως

ΠΟΛΙΤΗΣ
22 Σεπτεμβρίου 2021


Πατέρας παιδιού με σύνδρομο Ντάουν υπέβαλε παράπονο στην επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μαρία Στυλιανού Λοττίδη, αναφορικά με την άρνηση του Υπουργείου Παιδείας να συναινέσει στη μείωση των παιδιών που φοιτούν στην τάξη του συγκεκριμένου μαθητή. Το παιδί αυτό, το οποίο είναι μαθητής δημοτικού, φοιτά σε μία τάξη με 25 παιδιά (ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός), με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται το έργο της εκπαιδευτικού ως προς την παροχή διαφοροποιημένης εκπαίδευσης, όπως άλλωστε και προβλέπεται.

Από το 2019 οι διαβουλεύσεις

Το Νοέμβριο του 2019 είχε πραγματοποιηθεί πολυθεματική συνάντηση για την αξιολόγηση του παιδιού, με την απόφαση να είναι ομόφωνη για μείωση των μαθητών ώστε να είναι εφικτή η παροχή αναγκαίας διαφοροποιημένης εκπαίδευσης. Έπειτα από τη συγκεκριμένη απόφαση, αλλά και από επανειλημμένες προσπάθειες του πατέρα του παιδιού, το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να μειώσει τον αριθμό των παιδιών για 9 διδακτικές περιόδους, προκειμένου να αξιοποιηθούν προς όφελός του (σημειώνεται ότι και ο διευθυντής του σχολείου είχε αποστείλει στο ΥΠΠΑΝ επιστολή με την οποία ζητούσε τον διαχωρισμό της συγκεκριμένης τάξης σε δύο μικρότερα τμήματα για τον ίδιο σκοπό). Η απόφαση αυτή όμως δεν ικανοποίησε τον πατέρα, ο οποίος επισήμανε ότι έμεναν άλλες 11 διδακτικές ώρες, στις οποίες στην τάξη θα βρίσκονταν και οι 25 μαθητές.

Δεν ήταν αρκετές οι αλλαγές

Ύστερα από περισσότερη πίεση και αλληλογραφία, το υπουργείο αποφάσισε να μειώσει σε περισσότερες διδακτικές περιόδους τον αριθμό των μαθητών, κάτι που πάλι δεν ικανοποίησε τον πατέρα, αφού οι διδακτικές περίοδοι που απέμεναν, περιελάμβαναν μαθήματα που διευκόλυναν την αλληλεπίδραση και την κοινωνικοποίηση του παιδιού του, όπως η Γυμναστική, η Τέχνη, η Μουσική, η Αγωγή Υγείας, κ.λπ. Μάλιστα, ο πατέρας ανέφερε ότι, μεταξύ άλλων, παρέχονταν 17 διδακτικές περίοδοι σε τμήμα με 13 παιδιά, 10 διδακτικές περίοδοι σε τμήμα με 25 παιδιά και 8 διδακτικές περίοδοι υποστηρικτικής μάθησης, με αποτέλεσμα το 1/3 περίπου των διδακτικών περιόδων ουσιαστικά να χάνεται για τον γιο του, αφού του ήταν πρακτικά αδύνατο να παρακολουθήσει το μάθημα σε τμήμα 25 παιδιών. Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς αποφασίσθηκε από το υπουργείο η περαιτέρω αύξηση περιόδων παροχής ειδικής εκπαίδευσης από δύο σε πέντε, τη συνέχιση της παροχής δύο διδακτικών περιόδων λογοθεραπείας, αλλά και πέντε διδακτικές περίοδοι στήριξης από εκπαιδευτικό τάξης. Η απόφαση αυτή, πάλι δεν ικανοποίησε τον πατέρα, ο οποίος έθεσε ως παράπονο ότι με αυτή τη διευθέτηση, ουσιαστικά το υπουργείο κατατάσσει έμμεσα συγκεκριμένα μαθήματα ως μη σημαντικά ή αχρείαστα, αφού την ίδια ώρα θα παρέχεται στο παιδί ατομική στήριξη.

Παρέμβαση επιτρόπου

Με έκθεσή της η επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τοποθετείται κατά του Υπουργείου Παιδείας και των ενεργειών που έχει κάνει για τη συγκεκριμένη υπόθεση, ενώ παράλληλα υπογραμμίζει τις ανάγκες που υπάρχουν στο εκπαιδευτικό σύστημα για εξατομικευμένη εκπαίδευση. Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζει ότι το υπουργείο έχει ήδη προβεί σε ενέργειες και διευθετήσεις για τη μείωση του αριθμού των παιδιών σε αρκετά απ’ τα μαθήματα που παρακολουθεί ο μαθητής, τονίζει ότι θα πρέπει το ΥΠΠΑΝ να προβεί έγκαιρα σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες βάσει των προνοιών του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου, λαμβάνοντας κυρίως υπ’ όψιν τις εισηγήσεις της Πολυθεματικής Επιτροπής Αξιολόγησης.

Υπάρχουν ακόμα ελλείψεις

Η κ Λοττίδη αναφέρει, δε, ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν παρασχεθεί οι αναγκαίες και εύλογες πρόνοιες οι οποίες θα μεγιστοποιούν τη δυνατότητα ανάπτυξης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του παιδιού εντός της σχολικής τάξης, γεγονός που δημιουργεί δυσμενή διάκριση εις βάρος του ένεκα της αναπηρίας του. Παράλληλα, δηλώνει ότι θα πρέπει να δοθεί η ευκαιρία στον πατέρα να εκφέρει και επισήμως τη θέση του επί της απόφασης για αύξηση των ωρών στήριξης που παρέχονται στο παιδί του, δηλαδή αφού του παρασχεθεί η σχετική απόφαση της ΕΕΕΑΕ, για να μπορεί να προβεί σε παραστάσεις επ’ αυτής.