Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Εκστρατεία για την καταπολέμηση του ομοφοβικού και του τρανσφοβικού εκφοβισμού στα σχολεία


Εκστρατεία για την καταπολέμηση του ομοφοβικού και του τρανσφοβικού εκφοβισμού στα σχολεία


Στις 6 Μαρτίου 2019, υπογράφηκε Σύμφωνο Συνεργασίας και η Διακήρυξη Αρχών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος HOMBAT, το οποίο περιλαμβάνει την καταπολέμηση του Ομοφοβικου και Τρανσφοβικού εκφοβισμού στα Σχολεία.Το Σύμφωνο Συνεργασίας υπεγράφη από 9 φορείς που αποτελούν το δίκτυο HOMBAT: Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού, Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Επίτροπος για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, ACCEPT ΛΟΑΤΙ, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Frederick, Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού και CARDET.
Ο στόχος του έργου είναι η ολιστική πρόληψη και καταπολέμηση τμοφοβικου και τρανσφοβικού εκφοβισμού στα σχολεία και απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς, συμβούλους σχολείων, μαθητές, γονείς, φοιτητές, εκπαιδευτικές αρχές, εκπρόσωπους της κοινωνίας των πολιτών και άλλους επαγγελματίες στον τομέα της εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο του έργου, ετοιμάστηκε Οδηγός για τον εκπαιδευτικό για την αντιμετώπιση της ομοφοβίας και τρανσοφοβίας στην εκπαίδευση και πραγματοποιήθηκε σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και εργαστηρίων για ενημέρωση και εκπαίδευση όλων των εμπλεκόμενων μερών.


Υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας και Διακήρυξης Αρχών του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΗΟΜΒΑΤ

Χαιρετισμός της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε δημοσιογραφική διάσκεψη για την Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας και Διακήρυξη Αρχών για την Καταπολέμηση του Ομοφοβικού και Τρανσφοβικού Εκφοβισμού στα Σχολεία