Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Διαλέξεις στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου αναφορικά με τις Φυλετικές Διακρίσεις και τον Ρατσισμό


Η Λειτουργός του Γραφείου Μελίνα Τριγγίδου πραγματοποίησε διαλέξεις σε δόκιμους αστυνομικούς στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου αναφορικά με τις Φυλετικές Διακρίσεις και τον Ρατσισμό.

Οι διαλέξεις πραγματοποιήθηκαν στις 14 και 22 Οκτωβρίου 2020.