Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Σειρά εργαστηρίων με θέμα «Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και Σεξουαλικής Παρενόχλησης στην Εργασία, στη δημόσια υπηρεσία». Η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, σε συνεργασία με το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΕΙΦ) πραγματοποιούν σειρά τρίωρων εργαστηρίων με θέμα «Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και Σεξουαλικής Παρενόχλησης στην Εργασία, στη δημόσια υπηρεσία». 

Τα εργαστήρια ξεκίνησαν στις 22 Ιανουαρίου 2019 και πραγματοποιούνται στο κτίριο της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης. Εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν στις 22, 24, 29 και 31 Ιανουαρίου, στις 12, 13, 14, 19, 21, 26 και 28 Φεβρουαρίου και 5, 7 και 12 Μαρτίου 2019 από τις Λειτουργούς του Γραφείου Νάσια Διονυσίου και Νιόβη Γεωργιάδη και την επιστημονική συνεργάτιδα της ΕΙΦ, Άννα Πηλαβάκη.


Στις 20 Μαΐου 2019, αντίστοιχο εργαστήρι πραγματοποιήθηκε στην Ελεγκτική Υπηρεσία. Ενδεικτικό Πρόγραμμα εργαστηρίων: