Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ [Ν. 184(I)2017]


ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ


(Ο περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημοσίου Τομέα Νόμος [Ν. 184(I)2017])


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobatsxedio dimosieusis.pdf