Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συνάντηση με τους οργανωμένους γονείς αναφορικά με το νομοσχέδιο «Ο περί της Ενιαίας Εκπαίδευσης (Δομές Υποστήριξης) Νόμος του 2019»


Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, πραγματοποίησε, στις 14 Μαρτίου 2019, συνάντηση στο Γραφείο της με τους οργανωμένους γονείς ατόμων με αναπηρίες.

Στη συνάντηση κλήθηκαν και παρέστησαν εκπρόσωποι της Παγκύπριας Οργάνωσης Γονέων και Φίλων Παιδιών με Εγκεφαλικές και Άλλες Παραλύσεις «Αγκαλιά Ελπίδας», του Παγκύπριου Συνδέσμου Συνδρόμου Down, της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, του Συνδέσμου Στήριξης ΔΕΠ-ΔΕΠΥ Κύπρου, του Ειδικού Σχολείου Ευαγγελισμός, το Ειδικού Σχολείου Λευκωσίας, της Ομάδας Πρωτοβουλίας Γονέων για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, του Συνδέσμου Συγγενών και φίλων Ατόμων με Αυτισμό «Μαζί», του Κινήματος Εν Έργω και της Πρωτοβουλίας για τον Εκσυγχρονισμό της Κυπριακής Νομοθεσίας.

Πέραν της Επιτρόπου, στη συνάντηση ήταν παρόντες η Ανώτερη Λειτουργός του Γραφείου κ. Ελένη Χατζηττοφή, η Λειτουργός Α’ κ. Γεωργία Σταυρινίδου και οι Λειτουργοί Κυριάκος Κυριάκου και Νάσια Διονυσίου.

Στη συνάντηση οι οργανωμένοι γονείς έθεσαν ενώπιον της Επιτρόπου τα σχόλια και τις απόψεις τους αναφορικά με το προτεινόμενο νομοσχέδιο, εξέθεσαν τις ανησυχίες τους αναφορικά με συγκεκριμένες πρόνοιες του, καθώς και τις αλλαγές που οι ίδιοι προτείνουν στο νομοσχέδιο του Υπουργείου, συνεπικουρούμενες από απόψεις ειδικών επί του θέματος.