Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.


Ενόψει της αξιολόγησης της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, το Μάρτιο του 2017, σε συνέχεια της δημοσίευσης του Καταλόγου Ζητημάτων (List of Issues) και της απάντησης του κράτους σε αυτόν (Reply to the List of Issues),ο Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία υπέβαλε στην Επιτροπή την Έκθεση Παρακολούθησης (monitoring report/independent written contribution) της Αρχής για την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία στην Κύπρο (Φεβρουάριος 2017).

Σχετικός σύνδεσμοςΚατεβάστε το αρχείο τύπου WordrevisedIMMreport.doc
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordAppendix II.doc
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordAppendix I.docx
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordAppendix III.docx