Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συνάντηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με Ομάδα Καλλιτεχνών


Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μαρία Στυλιανού Λοττίδη είχε συνάντηση με Ομάδα Καλλιτεχνών, για σκοπούς υποβολής σχετικού παραπόνου για ζητήματα που τους απασχολούν.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουλίου 2017.