Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφίεου σε συνάντηση στο Υφυπουργέιο Τουρισμού αναφορικά με τις υποδομές για ΑμεΑ στις παραλίες


Ο Λειτουργός του Γραφείου Κυριάκος Κυριάκου συμμετείχε σε συνάντηση στο Υφυπουργείο Τουρισμού για συζήτηση του θέματος των υποδομών για ΑμεΑ στις Παραλίες.

Η συνάντηση ήταν συνέχεια προηγούμενης που πραγματοποιήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2018, κατόπιν σχετικής έκθεσης της Επιτρόπου αναφορικά με την προσβασιμότητα των ΑμεΑ στις παραλίες.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υφυπουργείου Τουρισμού, του Υπουργείου Εσωτερικών, του τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, της Ένωσης Δήμων και της CYMEPA, καθώς και ο Πρόεδρος της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου (ΟΠΑΚ).