Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συνάντηση με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης
Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρώπινων Δικαιωμάτων κ. Μαρία Στυλιανού Λοττίδη και ο Λειτουργός Α΄ του Γραφέιου κ. Γιώργος Κακότας, είχαν διαδικτυακή συνάντηση με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαρτίου 2021, στο πλαίσιο της εξέτασης της προόδου που έχει επιτευχθεί ως προς την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κύπρο και συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, ο ρόλος του Επιτρόπου σε σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση και ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 και της προσφυγικής κρίσης στο ρόλο του Επιτρόπου και των σχετικών δυνατών παρεμβάσεων.