Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συνάντηση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με εκπροσώπους του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής


Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είχε συνάντηση με εκπροσώπους του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής