Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συνάντηση με ΘΟΚ για δημιουργία Κώδικα για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και Σεξουαλικής Παρενόχλησης στο χώρο του Θεάτρου
Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρώπινων Δικαιωμάτων κ. Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη και η Λειτουργός Α' του Γραφείου κ. Δέσποινα Μέρτακκα, πραγματοποίησαν συνάντηση με την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΘΟΚ.
κ. Αντιγόνη Παπαφιλίππου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας της Προέδρου, για συνεργασία στη δημιουργία Κώδικα για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και Σεξουαλικής Παρενόχλησης στο χώρο του Θεάτρου.