Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συνάντηση της Επιτρόπου με εκπροσώπους των οργανώσεων γονέων παιδιών με αναπηρίεςΗ Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, είχε συνάντηση στο Γραφείο της με εκπροσώπους των οργανώσεων γονέων παιδιών με αναπηρίες.

Κατά τη συνάντηση ανταλλάγησαν απόψεις αναφορικά, μεταξύ άλλων, με την επικείμενη έναρξη της σχολικής χρονιάς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά που φοιτούν (ολικώς ή μερικώς) στις ειδικές μονάδες των σχολείων, σε σχέση με τις ενέργειες που ενδείκνυται να γίνουν για τη διασφάλιση της ορθής, εύρυθμης και σύννομης λειτουργίας των Επαρχιακών Επιτροπών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς και για το ζήτημα της αντιπροσώπευσης τους.