Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού Α΄ του Γραφείου σε συνάντηση με εμπειρογνώμονες του Ευρωπαϊκού Φορέα για την Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση


Η Λειτουργός Α΄ του Γραφείου Γεωργία Σταυρινίδου συμμετείχε σε συνάντηση με εμπειρογνώμονες του Ευρωπαϊκού Φορέα για την Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση, στην οποία έγινε παρουσίαση των βασικότερων προνοιών το προσχεδίου νομοθεσίας «Ο περί Ενιαίας Εκπαίδευσης (Δομές Υποστήριξης) Νόμος του 2019».

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 2019, στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.