Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ της Επιτρόπου και της Accept - LGBTI Cyprus


Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Λειτουργοι του Γραφείου της είχαν συνάντηση με την Accept - LGBTI Cyprus.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 27 Οκτωβρίου 2020 και κατά τη διάρκεια της οποίας υπογράφηκε Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ της Επιτρόπου και της Accept - LGBTI Cyprus, στα πλαίσια του προγράμματος voiceit, για ενδυνάμωση της φωνής της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στην πολιτική.