Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συνάντηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων ΔικαιωμάτωνΠραγματοποιήθηκε η δεύτερη Συνάντηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της οποίας προεδρεύει ο Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρώπινων Δικαιωμάτων-Cyprus Ombudsman και συμμετέχουν φορείς προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνίας των πολιτών.

Κατά τη συνάντηση παρατέθηκαν ιδέες και απόψεις για την καλλιέργεια κουλτούρας σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δρομολογήθηκαν δράσεις που δύνανται να συμβάλουν προς την κατεύθυνση αυτή.


Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2024, στο Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.