Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συνάντηση με την Επίτροπος Ισότητας των Φύλων κ. Τζόζη Χριστοδούλου


H Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, κ. Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη είχε συνάντηση με την Επίτροπος Ισότητας των Φύλων κ. Τζόζη Χριστοδούλου.

Κατά τη συνάντηση, ενημερωθήκαμε για τις πρωτοβουλιες που έχει αναλάβει η κ. Χριστοδούλου και για τις πολιτικές που σκοπεύει να εφαρμόσει για θέματα ισότητας και συζητήθηκαν, επίσης τρόποι προώθησης της μεταξύ μας συνεργασίας.