Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συναντήσεις της Επιτρόπου με το Σύνδεσμος συγγενών και φίλων ατόμων με αυτισμό «Μαζί»


Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη είχε συνάντηση με συναντήσεις με τους κ.κ. Στέλιο Ασπρόφτα και Παναγιώτη Σαββίδη, Πρόεδρο & Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου συγγενών και φίλων ατόμων με αυτισμό «Μαζί», στις 4 Ιουλίου και 15 Σεπτεμβρίου 2017