Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συνεργασία με το Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας, τον Εθνικό Μηχανισμό για τα Δικαιώματα των Γυναικών και το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως


Το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως στα πλαίσια της συνεργασίας με το Γραφείο της Επιτρόπου Ισότητας και τον Εθνικό Μηχανισμό για τα Δικαιώματα των Γυναικών, έχει ήδη συνδράμει με προτάσεις για δράσεις κατά την τρέχουσα προετοιμασία του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Εφαρμογή του Ψηφίσματος των Ηνωμένων Εθνών 1325 «Γυναίκα, Ασφάλεια, Ειρήνη», καθώς και για το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών για την επόμενη προγραμματική περίοδο.

Τόσο οι δράσεις που αναλαμβάνονται ή στις οποίες συμμετέχει το Γραφείο μας, όσο και όλες οι δράσεις που περιλαμβάνονται στα σχέδια δράσης που αναμένονται να ολοκληρωθούν, αποσκοπούν στην έμφυλη ισότητα, στην καταπολέμηση των διακρίσεων, στην ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση του κοινού, στην αποδόμηση στερεοτύπων και στη καλλιέργεια κουλτούρας σεβασμού και ίσης μεταχείρισης.

Το Γραφείο μας υποστηρίζει την ολοκλήρωση, την υλοποίηση και την εφαρμογή των δύο Σχεδίων Δράσης, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τόσο ως φορέας ισότητας και καταπολέμησης των διακρίσεων, όσο και ως Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.