Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συνάντηση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τον Πρόεδρο και μέλη του IOI (∆ιεθνές Ινστιτούτο ∆ιαµεσολάβησης)Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μαρία Στυλιανού Λοττίδη είχε, στις 21 Φεβρουαρίου 2019, συνάντηση με τον Πρόεδρο και μέλη του IOI (∆ιεθνές Ινστιτούτο ∆ιαµεσολάβησης) στο περιθώριο του συνεδρίου για τα 20χρονα του θεσμού του Συνηγόρου του Πολίτη με θέµα «Κράτος και Κοινωνία - Προκλήσεις για τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες»