Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών και Γυναικών και Πολιτισμού


Στις 11 Σεπτεμβρίου 2019, Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε κοινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών και Γυναικών κατά την οποία έγινε ενημέρωση «σε σχέση με περιστατικό στο Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκωσία, η επιβάρυνση του σχολικού κλίματος και τα μέτρα που λαμβάνονται για τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μαθητών».