Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Η Λειτουργός του Γραφείου Κατερίνα Χαρίτου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στις 14/02/2017, στην οποία συνεχίστηκε η συζήτηση που άρχισε στις 6 Σεπτεμβρίου 2016, αναφορικά με τα θέματα φροντίδας ατόμων με αυτισμό και ψυχική αναπηρία.