Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών και Γυναικών


Στις 7 Οκτωβρίου 2019, Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών και Γυναικών, για συζήτηση των θεμάτων : (α) «η παντελής έλλειψη και η ανάγκη δημιουργίας προσβάσιμων κέντρων στήριξης για ανήλικους χρήστες ναρκωτικών στη Λάρνακα και Αμμόχωστο», (β) «η υλοποίηση του πιλοτικού έργου της λειτουργίας Κλειστού Κέντρου Θεραπείας Ανηλίκων με πρόβλημα χρήσης/ κατάχρησης ουσιών εξάρτησης που ενέκρινε το Υ.Σ. στις 28 Φεβρουαρίου 2019» και (γ) «το δικαίωμα των γυναικών χρηστών ναρκωτικών σε εξειδικευμένα προγράμματα/δομές απεξάρτησης».