Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών και Γυναικών


Στις 11 Νοεμβρίου 2019, Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών και Γυναικών, κατά την οποία συζητήθηκαν τα ακόλουθα: (α) «ενημέρωση για τη λειτουργία του σωφρονιστικού ιδρύματος καθώς επίσης και των εργασιών του Συμβουλίου Αποφυλάκισης Κρατουμένων Επ΄ Αδεία» και (β) «η ανάγκη λήψης μέτρων κοινωνικής επανένταξής των φυλακισμένων».