Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών


Η Λειτουργός του Γραφείου Νάσια Διονυσίου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, ημερομηνίας 24 Φεβρουαρίου 2020, με θέμα την ενημέρωση για δράσεις και προγράμματα του ΡΙΚ προς όφελος των ατόμων με αναπηρίες και πιθανή αξιολόγηση του καναλιού ΡΙΚ2 για τον σκοπό αυτό.