Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργών του Γραφείου σε κλειστή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών και Γυναικών


Οι Λειτουργοί του Γραφείου κ.κ. Κατερίνα Καλλητσιώνη και Κυριάκος Κυριάκου, συμμετείχαν σε κλειστή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών και Γυναικών, στις 22 Οκτωβρίου 2018, για ενημέρωση της Επιτροπής τα θέματα της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης προσώπων και της προστασίας των θυμάτων στην Κυπριακή Δημοκρατία.