Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργών του Γραφείου σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Η Πρώτη Λειτουργός του Γραφείου κ. Ελένη Χατζηττοφή και ο Λειτουργός του Γραφείου Κυριάκος Κυριάκου συμμετείχαν σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στις 15 Μαΐου 2018, με θέμα την ενημέρωση της Επιτροπής για την έκθεση της Κύπρου προς τον ΟΗΕ σε σχέση με την εφαρμογή της Σύμβασης για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.