Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Επιτρόπου και Λειτουργών του Γραφείου σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως


Στις 15 Ιουνίου 2022, η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Λειτουργοί του Γραφείου, κ.κ. Κατερίνα Καλλητσιώνη και Κυριάκος Κυριάκου, συμμετείχαν σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά την οποία συζητήθηκε "Ο περί Επιτρόπου Διοικήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022".