Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού σε Κοινή Συνεδρία των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Νομικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων


Η Λειτουργός κ. Νάσια Διονυσίου συμμετείχε σε Κοινή Συνεδρία των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Νομικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με θέμα τον περί της Πρόληψης και Καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας Νόμο του 2021.