Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή της Επιτρόπου και Λειτουργού του Γραφείου σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως


Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη και η Λειτουργός του Γραφείου Κατερίνα Καλλητσιώνη, συμμετείχαν σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, στις 20 Σεπτεμβρίου 2017, για συζήτηση του θέματος «Η κατ' επανάληψη μη συμμόρφωση της Δημόσιας Υπηρεσίας, της Αστυνομίας, του Στρατού, των ΝΠΔΔ και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου».