Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών


Στις 24 Φεβρουαρίου 2020, Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, κατά την οποία υπήρξε ενημέρωση για δράσεις και προγράμματα του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου προς όφελος των ατόμων με αναπηρίες και πιθανή αξιοποίηση του καναλιού ΡΙΚ2 για τον σκοπό αυτό.