Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Επιτρόπου και Λειτουργού του Γραφείου σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών


Στις 4 Μαρτίου 2020, η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχαν σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, κατά την οποία συζητήθηκε το Προσχέδιο «Ο περί της σύστασης και λειτουργίας ανεξάρτητης αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμος του 2019».